Anestetici

Lokalni anestetici za primenu u spinalnoj, epiduralnoj, površinskoj, infiltracionoj anesteziji kao i anesteziji sa blokadom nerva se smatraju bezbednim za primenu u periodu dojenja.