Vakcinacija

Sve o vakcinama, pitanja i odgovori

Zato što su deca u ranom uzrastu najosetljivija na ove zarazne bolesti, i ako obole, javlja se veliki broj komplikacija, koje se mogu završiti i smrtnim ishodom. Ideja vakcinacije je da se podstakne stvaranje At i ne dozvoli da se dete razboli, a  ako se i  razboli da se izbegnu najteži oblici bolesti

Stručnjaci celog sveta, uključujući i stručnjake Svetske Zdravstvene Organizacije, slažu se da ne postoji veza između MMR-a i autizma. Medicina zasnovana na dokazima pouzdano tvrdi da vakcine ne prourokuju autizam, dijabetes, multiplu sklerozu, astmu, niti hiperaktivnost.
Strana 2 od 3