Vakcinacija

Sve o vakcinama, pitanja i odgovori

Svaki lek, pa čak i aspirin, može izazavati neželjene reakcije. Isto važi i za vakcine. Neželjene reakcije su moguće, ali su kod ogromne većine dece ti efekti blagi i prolazni. Sa usvaršavanjem postupaka proizvodnje, dobijene su „čiste” vakcine što je značajno proredilo pojavu bilo kakvih, a naročito ozbiljnih neželjnenih efekata imunizacije.

Većina ovih bolesti može da da teške komplikacije  i dovede do smrtnog ishoda. Danas se ove bolesti retko javljaju- što je zasluga vakcinacije. Opadanjem obuhvata vakcinacije, pada i nivo kolektivnog imuniteta, pa se davno zaboravljene bolesti se vraćaju.

Vakcine se sastoje od istih bakterija i virusa koji izazivaju infekciju samo su oslabljeni ili umrtvljeni...Dete se neće razboleti, a biće pokrenut imuni odgovor

Kada ga napadnu virusi ili bakterije imuni sistem deteta se bori stvaranjem antitela koja treba da unište uzročnika bolesti. Za stvaranje dovoljnog broja At potrebno je vreme...do tada virusi i bakterije su u prednosti...
Strana 2 od 7